יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
דף הבית היום במרכז פסג"ה מידעון מרכז פסג"ה moodle הרשמה וכרטיס אישי צור קשר

שלום לציבור המרצים, שמחה לבשר לכם כי חברת טלדור זכתה במכרז מספר 39/12.2016 – למתן שירותי ארגון מינהלילביצוע קורסי פיתוח מקצועי וימי עיון לעובדי הוראה. החל מתאריך 01.09.2017 , שנת הלימודים תשע"ח, מערכת המינהלת מתופעלת ומתוחזקת ע"י צוות עובדי טלדור. הלינק למערכת:https://professionaldevelopment.taldor.co.il/שם המשתמש והססמא לא שונו והינם זהים לאלו שהיו ברשותכם במערכת הקודמת. על מנת שנוכל להמשיך את העסקתכם כמרצים קבועים בהשתלמויות השונות לעובדי ההוראה,עליכם למלא בקפידה את ההסכם המצורף במייל זה, על כל סעיפיו ,לחתום בסופו ולשלוח אותו בצירוף הטפסים המפורטים מטה,לאחד מהאפשרויות שלהלן:כתובת: ת.ד. 472 , הרצל 18, אשקלון.מיקוד: 7860117.פקס: 08-6776001 , טל': 08-6776003 (בכדי לוודא קבלת הפקס) .מייל: PD@taldor.co.il. להסכם ההתקשרות החתום יש לצרף: מרצים שכירים:צילום תעודות זהות – כולל ספח, עם כתובת עדכנית.צילום שיק או כל מסמך בנקאי המפרט את פרטי חשבון המוטב.תעודות המעידות על השכלה אקדמאית רלוונטית.תאום מס לחברת טלדור, תיק ניכויים מספר 930866439 – לשנת כספים 2017. מרצים עוסקים מורשים:בנוסף למפורט מעלה למרצים שכירים – יש לצרף(במקום תיאום מס):אישור ניכוי מסר במקור.אישור ניהול ספרים. ניתן להכנס לכרטיס האישי באתר הפסג''ה, לכניסה הקש כאן.